ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 
Τελευταία Ενημέρωση: 11:35
29°
ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΑΝΟΜΗ
Kλασικά και αγαπημένα Jazz, blues, swing, easy listening τραγούδια επιλεγμένα από την «Κ».
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Προσωπικότητες στην ''Κ''

Συμβουλές σε νέους επιχειρηματίες περί εμπορικών σημάτων

Newsroom K

*Του Άγη Χαραλάμπους

Ο νέος επιχειρηματίας βρίσκεται συχνά αντιμέτωπος με πληθώρα αποφάσεων τις οποίες πρέπει να λάβει σε ένα μεγάλο εύρος πεδίων. Συνεπώς, συχνά τείνει να επισκιάζει αυτών που ενέχουν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας της επιχείρησης του. Η επιμέτρηση της αξίας της πνευματικής ιδιοκτησίας μιας επιχείρησης είναι ένα εμφανώς δύσκολο εγχείρημα και ειδικότερα αυτής του εμπορικού σήματος της επιχείρησης. Ένα δυνατό εμπορικό σήμα μπορεί να προσφέρει ένα χρήσιμο εργαλείο στην έρευνα των πελατών για γρηγορότερη εξεύρεση καθώς και γερή ενθύμηση της εικόνας και ικανότητας της επιχείρησης. Η κατοχύρωση λοιπόν αυτού μπορεί να καταστεί άκρως κερδοφόρα για την επιχείρηση.

Αρχικά, η καταχώρηση του ονόματος μιας εταιρείας γίνεται στον Έφορο Εταιρειών όπου ένας αρχικός έλεγχος διενεργείται για την αποφυγή της παραχώρησης ονόματος ίδιο με προηγούμενη εταιρεία. Εάν και εφόσον δεν υπάρχει άλλο ίδιο όνομα τότε ο Έφορος θα προχωρήσει στην εν λόγω καταχώρηση. Αυτή η πράξη δεν ισούται όμως με την κατοχύρωση του εν λόγω ονόματος και το οποιοδήποτε δικαίωμα στον τομέα των πνευματικών δικαιωμάτων. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της καταχώρησης εμπορικής επωνυμίας, δηλαδή του ονόματος που μια εταιρεία χρησιμοποιεί κατά το εμπόριο, στο εν λόγω μητρώο. Αν και προαιρετική, δεν εξασφαλίζει το οποιοδήποτε δικαίωμα παρά μόνο τα όσα προέρχονται από την εν λόγω χρήση.

Σύμφωνα με τον περί Εμπορικών Σημάτων Νόμο Κεφ. 268, το Εμπορικό Σήμα είναι εκείνο που μπορεί από την φύση του να διακρίνει τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από τα αντίστοιχα άλλων επιχειρήσεων, εφόσον το σήμα αυτό χρησιμοποιείται ή σκοπείται να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς τέτοιας διάκρισης. Συνεπώς, το σήμα επιτελεί λειτουργία προέλευσης.

Σε αυτό το σημείο είναι που θα πρέπει να δοθεί και η μεγαλύτερη σημασία για την κατοχύρωση ενός δυνατού και διακριτικού «Brand Name» και να αποσυνδεθεί από την καταχώρηση του ονόματος της εταιρείας καθώς και αυτό της εμπορικής επωνυμίας. Δεν είναι απαραίτητο το όνομα της εταιρείας να είναι το ίδιο αλλά ούτε και να προσομοιάζει με αυτό του εμπορικού σήματος. Το εμπορικό σήμα μπορεί να παρουσιάζεται με εντελώς διαφορετικό και δημιουργικό τρόπο που όμως να είναι ικανό να διακρίνει τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης από αυτά άλλων επιχειρήσεων αλλά ταυτόχρονα να μην περιγράφει αυτά με εμφανές τρόπο. Είναι αυτό που θα μεταδώσει στο άκουσμα του τις ιδιαιτερότητες και θα ενδυναμώσει την φήμη της επιχείρησης και των εν λόγω υπηρεσιών και εμπορευμάτων που προσφέρει.

Ως εκ τούτου, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην έγκαιρη κατοχύρωση του εμπορικού σήματος τόσο για την αποφυγή ενδεχόμενης διαμάχης, όσο και για την αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης από τρίτο, η οποία μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους καταναλωτές.

Η κατοχύρωση του μπορεί να γίνει σε εθνικό επίπεδο μέσω του κλάδου Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Εφόρου Εταιρειών, σε κοινοτικό επίπεδο μέσω του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και σε διεθνές επίπεδο μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO), έχοντας όμως πάντοτε κατοχυρώσει πρώτα σε εθνικό η κοινοτικό επίπεδο.

Ο Άγη Χαραλάμπους είναι δικηγόρος στο Michael Kyprianou & Co LLC

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ Συνδεθείτε

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ