ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 
Τελευταία Ενημέρωση: 09:42
27°
ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΑΝΟΜΗ
Kλασικά και αγαπημένα Jazz, blues, swing, easy listening τραγούδια επιλεγμένα από την «Κ».
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Κύπρος

Διορία για υποβολή εκθέσεων για το περιβάλλον βάζει η Κομισιόν στην Κύπρο

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Οι κυπριακές αρχές αναγνώρισαν ότι υπήρξαν καθυστερήσεις

Η Κομισιόν κλιμακώνει τις διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Κύπρου σε τρεις υποθέσεις, με επιστολές αιτιολογημένης γνώμης, και συγκεκριμένα σε σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και για την οδηγία για τα σήματα.

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν καλεί την Κύπρο να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά με την περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων, οι οποίες προβλέπονται στην οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (οδηγία 2008/56/ΕΚ).

Η οδηγία προβλέπει ένα σφαιρικό πλαίσιο για την προστασία των θαλασσών και των ωκεανών της ΕΕ, και εξασφαλίζει ότι οι πόροι τους αποτελούν αντικείμενο βιώσιμης διαχείρισης. Τον Ιούνιο του 2008 τα κράτη μέλη συμφώνησαν να αναθεωρήσουν και να επικαιροποιήσουν, έως τις 15 Οκτωβρίου 2018, την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των οικείων υδάτων, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, τον προσδιορισμό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης και τους περιβαλλοντικούς στόχους τους.

Η Κύπρος δεν υπέβαλε εκθέσεις στην Κομισιόν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Ως εκ τούτου, η Κομισιόν κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής. Οι κυπριακές αρχές αναγνώρισαν ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην εξέταση και την υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων και δήλωσαν ότι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαβίβαση των εκθέσεων το συντομότερο δυνατόν. Δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκαν εκθέσεις εντός της προθεσμίας, η Κομισιόν αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Η Κύπρος έχει τώρα προθεσμία δύο μηνών για να λάβει μέτρα. Διαφορετικά, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες η Κομισιόν αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο, επειδή δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωσή της να μεταφέρει τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τα ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ) [οδηγία (ΕΕ) 2016/2341 — ΙΕΣΠ II]. Η οδηγία προβλέπει ολοκληρωμένο κανονιστικό πλαίσιο για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν τους εν λόγω ενωσιακούς κανόνες στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 13 Ιανουαρίου 2019. Ωστόσο, η Κύπρος δεν έχει ακόμη κοινοποιήσει στην Κομισιόν τα απαιτούμενα εθνικά μέτρα. Εάν τα μέτρα για τη μεταφορά της οδηγίας δεν κοινοποιηθούν εντός δύο μηνών από την αιτιολογημένη γνώμη, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την Κύπρο στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Η Κομισιόν αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο καλώντας την να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να μεταφέρει πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία για τα σήματα [οδηγία (ΕΕ) 2015/2436], μετά τις προειδοποιητικές επιστολές που απεστάλησαν τον Μάρτιο του 2019. Η οδηγία συνιστά σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό και την περαιτέρω εναρμόνιση της ενωσιακής νομοθεσίας για τα σήματα. Επιφέρει ουσιώδεις αλλαγές, όπως τον αναθεωρημένο ορισμό του σήματος, προσαρμοσμένο στην ψηφιακή εποχή, νέους λόγους που εμποδίζουν την καταχώριση των σημάτων, νέους κανόνες για τα εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης κατά τη διαμετακόμισή τους, καθώς και νέες διατάξεις για την εναρμόνιση των διαδικασιών για τα σήματα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Τα κράτη μέλη της ΕΕ όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 14 Ιανουαρίου 2019. Η Κύπρος δεν το έκανε ή δεν ενημέρωσε την Κομισιόν και έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να συμμορφωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη. Εάν δεν απαντήσει ικανοποιητικά, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να την παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ Συνδεθείτε

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ