ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 
Τελευταία Ενημέρωση: 20:35
°
Kλασικά και αγαπημένα Jazz, blues, swing, easy listening τραγούδια επιλεγμένα από την «Κ».
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Παιδεία

Στην 513η θέση παγκοσμίως το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Newsroom K

Το U.S. News Best Global University Rankings κατέταξε το Πανεπιστήμιο Κύπρου 5ο, από τα ελληνικά πανεπιστήμια.

Σημαντική διάκριση και αναγνώριση αποτελεί για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, η τελευταία κατάταξη του από το U.S. News Best Global University Rankings το οποίο κατατάσσει το κυπριακό πανεπιστημιακό ίδρυμα στην 513η θέση παγκοσμίως. Στην ίδια θέση ισοβαθμεί με το University ofBremen της Γερμανίας. Όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται 5ο συγκριτικά με τα ελληνικά πανεπιστήμια, ενώ όσο αφορά τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται στην 230η θέση.

Η US News αξιολογεί και κατατάσσει τα 1250 καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα, χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα κριτηρίων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επιστημονική έρευνα, την επιρροή και την φήμη παρά στη διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμ-μάτων σπουδών. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ακολουθείται, τα πανεπιστήμια αξιολογούνται σε 13 κατηγορίες οι oποίες περιλαμβά-νουν παγκόσμια και περιφερειακή φήμη της έρευνας, Δημοσιεύσεις, Εκδόσεις, Συνέδρια, επιρροή στην έρευνα (normalized) ποιότητα της έρευνας, διεθνείς συνεργασίες και ποιότητα διδακτορικών φοιτητών. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται μόνιμα στα κορυφαία πανεπι-στήμια του κόσμου σε όλες τις αναγνωρισμένες λίστες κατάταξης.

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ