ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 
 
Αγορές

Με αμελητέα άνοδο έκλεισε το ΧΑΚ την Πέμπτη

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Ο Γενικός δείκτης διαμορφώθηκε να διαμορφώνεται στις 47,57 μονάδες με αμελητέα άνοδο 0,08%.

Σταθεροποιητικές τάσεις επικράτησαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) κατά τη συνεδρία της Πέμπτης, μετά τη σημαντική άνοδο των τελευταίων συνεδριών. Ο Γενικός δείκτης διαμορφώθηκε να διαμορφώνεται στις 47,57 μονάδες με αμελητέα άνοδο 0,08%. Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 28,13 μονάδες με άνοδο 0,11%.

Ο όγκος συναλλαγών ήταν € 3.201.451,40 εκ των οποίων 88.000 περίπου αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Από τους επιμέρους δείκτες τη μεγαλύτερη άνοδο είχε η Εναλλακτική Αγορά έκλεισε με κέρδη σε ποσοστό 1,38%. Χωρίς μεταβολή έκλεισαν τα Ξενοδοχεία. Πτώση κατέγραψαν οι Επενδυτικές κατά 1,01% και η Κύρια Αγορά κατά 0,40%

Την μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD με όγκο συναλλαγών €3.065.011 (τιμή κλεισίματος €0,009, χωρίς μεταβολό), ακολουθούμενη από την μετοχή της CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD με όγκο συναλλαγών €85.850 (τιμή κλεισίματος €0,001, χωρίς μεταβολή, την μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών €25.049 (τιμή κλεισίματος €0,597, πτώση 2,61%), την μετοχή της Ελληνικής Τράπεζας με όγκο συναλλαγών €6.184 (τιμή κλεισίματος €0,60, άνοδος 0,67%) και την μετοχή της Logicom με όγκο συναλλαγών €4.519 (τιμή κλεισίματος €1,110, άνοδος 3,74%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 11 έκλεισαν ανοδικά, 3 καθοδικά και 5 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 90.

Εξάλλου το ΧΑΚ ανακοίνωσε ότι μετά την υποβολή και δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Eurivex Plc για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2020, η παρουσίαση των τίτλων της με σήμανση (Σ) αναφορικά με τον πιο πάνω λόγο στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών έχει εκλείψει, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Παραγράφου 2.2.7 της ΚΔΠ 379/2014 (όπως έχει τροποποιηθεί).

Παρόλα αυτά, οι τίτλοι της εταιρείας θα συνεχίσουν να παρουσιάζονται με σήμανση (Σ) στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών στην ΝΕΑ Αγορά Ομολόγων, λόγω της «Έμφασης θέματος (Emphasis of the matter)» που εγείρεται στην Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31/12/2019 (ως έχει ήδη ανακοινωθεί).

Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο θα προβεί σε αφαίρεση της σήμανσης (Σ) από τους πίνακες διαπραγμάτευσης και τα δελτία τιμών από τους τίτλους της εταιρείας, όταν διαπιστώσει ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην παρουσίαση της σήμανσης στις αξίες της εταιρείας, θα έχουν εκλείψει.

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ