ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 
Τελευταία Ενημέρωση: 00:04
25°
ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΑΝΟΜΗ
Kλασικά και αγαπημένα Jazz, blues, swing, easy listening τραγούδια επιλεγμένα από την «Κ».
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Αγορές

Με απώλειες αρχίζει την εβδομάδα το ΧΑΚ

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε σε ποσοστό 0,10% κλείνοντας στις 70,40 μονάδες

Με μικρές απώλειες έκλεισε το ΧΑΚ τη Δευτέρα, ωθούμενο κυρίως από τις απώλειες στους τίτλους της Ελληνικής Τράπεζας.

Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε σε ποσοστό 0,10% κλείνοντας στις 70,40 μονάδες, ενώ ο Δείκτης FTSE/CySE 20 παρουσίασε απώλειες 0.14%, κλείνοντας στις 42,00 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €127.765.

Η συνεδρία χαρακτηρίστηκε από πολλές διακυμάνσεις σε περιορισμένο εύρος. Στο ψηλότερο σημείο της ημέρας ο Δείκτης ανήλθε στις 70,28 μονάδες (ενδοσυνεδριακά κέρδη 0,24%), ενώ στην χαμηλότερη τιμή της συνεδρίας, ο Δείκτης υποχώρησε στις 69,61 μονάδες, με ενδοσυνεδριακές ζημιές 0,7%. Στην τελευταία ώρα το Χρηματιστήριο επανήλθε πάνω από το όριο των 70 μονάδων περιορίζοντας τις απώλειες στο 0,10%.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, μόνο ο τομέας των Επενδυτικών Εταιρειών παρουσίασε κέρδη, σε ποσοστό 0,92%. Έτσι ζημιές παρουσίασαν η Εναλλακτική Αγορά με 0,51%, τα Ξενοδοχεία με 0,12% και η Κύρια Αγορά με 0,04%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον παρουσίασαν οι τίτλοι της Ελληνικής Τράπεζας με €51.541 (πτώση 1,84% - τιμή κλεισίματος €0,85). Ακολούθησαν οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου με €36.952 (άνοδος 0,64% - τιμή κλεισίματος €1,57), της ΚΕΟ PLC με €12.300 (άνοδος 0,73% - τιμή κλεισίματος €1,38), της Salamis Tours (Holdings) με €10.091 (πτώση 7,79% - τιμή κλεισίματος €0,71) και της Top Kinisis Travel Public Ltd με €8.480 (άνοδος 9,68% - τιμή κλεισίματος €0,07).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, πέντε κινήθηκαν ανοδικά, πέντε πτωτικά και τρεις παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε σε 65.

Στο μεταξύ, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε τη μετάταξη των τίτλων της εταιρείας Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ από την Αγορά Επιτήρησης στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου, ενόψει του ότι έχει εκλείψει ο λόγος για τον οποίο είχαν μεταταχθεί οι τίτλοι της εταιρείας αυτής, μετά την έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε 31/12/2018. Η απόφαση αυτή λήφθηκε με βάση την Παράγραφο 2.2.5 της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί).

Περαιτέρω σημειώνεται ότι οι τίτλοι της εταιρείας θα συνεχίσουν να παρουσιάζονται με σήμανση (Σ) στο ημερήσιο δελτίο τιμών και στους πίνακες διαπραγμάτευσης, με βάση τις πρόνοιες της Παραγράφου 2.2.6(α) της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί), λόγω μη συμμόρφωσης της εταιρείας σε σχέση με την προϋπόθεση εισαγωγής και συνεχή υποχρέωση για διασπορά (Παρ. 3.3.1(γ)).

Διευκρινίζεται ότι το Συμβούλιο θα προβεί σε αφαίρεση της σήμανσης (Σ) από τους πίνακες διαπραγμάτευσης και τα δελτία τιμών του ΧΑΚ για τους τίτλους της εταιρείας αυτής, όταν διαπιστώσει ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην παρουσίαση της σήμανσης στις αξίες της, θα έχουν εκλείψει. Οι τίτλοι της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά από την Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2019.

Το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε επίσης την εισαγωγή 600 επιπρόσθετων Ομολόγων της εταιρείας INZHSYSTEMS LTD σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του Νόμου του ΧΑΚ στην Αγορά Ομολόγων των Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών (Ν.Ε.Α.) του ΧΑΚ. Η διαπραγμάτευση των πιο πάνω 600 επιπρόσθετων Ομολόγων θα πραγματοποιείται σε Eυρώ (€) και θα αρχίσει την Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2019. Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω ομολογίες θα ενσωματωθούν στις ήδη εισηγμένες ομολογίες της εταιρείας, οι οποίες θα ανέλθουν σε 1600 και το μητρώο της πιο πάνω εταιρείας θα συνεχίσει να τηρείται από το Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο του ΧΑΚ.

Τέλος, το ΧΑΚ ανακοίνωσε τη μετάταξη των τίτλων της εταιρείας Ch. Charilaou Group Plc από την Αγορά Επιτήρησης στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου, ενόψει του ότι έχει εκλείψει ο λόγος για τον οποίο είχαν μεταταχθεί οι τίτλοι της εταιρείας μετά την έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε 31/12/2018. Η απόφαση αυτή λήφθηκε με βάση την Παράγραφο 2.2.5 της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί).

Περαιτέρω σημειώνεται ότι οι τίτλοι της εταιρείας θα συνεχίσουν να παρουσιάζονται με σήμανση (Σ) στο ημερήσιο δελτίο τιμών και στους πίνακες διαπραγμάτευσης, λόγω της Έμφασης θέματος που διατυπώνει ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31/12/2018, με βάση τις πρόνοιες της Παραγράφου 2.2.6(β) της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί). Διευκρινίζεται ότι το Συμβούλιο θα προβεί σε αφαίρεση της σήμανσης (Σ) από τους πίνακες διαπραγμάτευσης και τα δελτία τιμών του ΧΑΚ για τους τίτλους της εταιρείας αυτής, όταν διαπιστώσει ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην παρουσίαση της σήμανσης στις αξίες της, θα έχουν εκλείψει. Οι τίτλοι της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά από την Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2019.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ Συνδεθείτε

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ