ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 
 
Αγορές

Με απώλειες έκλεισε το ΧΑΚ την Δευτέρα

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε ποσοστιαία πτώση 0,16% και να κλείνει στις 49,05 μονάδες

Με απώλειες έκλεισε τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει ποσοστιαία πτώση 0,16% και να κλείνει στις 49,05 μονάδες.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 παρουσίασε πτώση σε ποσοστό 0,17% κλείνοντας στις 29,15 μονάδες.

Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε σε €193.773,36.

Σε ό,τι αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, με ζημιές έκλεισαν οι δείκτες της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,76% και των Ξενοδοχείων σε ποσοστό 0,23%, ενώ με κέρδη έκλεισαν οι δείκτες της Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοστό 0,44% και των Επενδυτικών σε ποσοστό 2,34%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Atlantic Insurance Company με 90.010,00 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,200 ευρώ –χωρίς μεταβολή), της Τράπεζας Κύπρου με 39.803,31 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,640 ευρώ –πτώση 0,47%), της Logicom με 27.875,52 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,975 ευρώ –άνοδος 0,52%), της Salamis Tours με 15.960,00 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,000 ευρώ –άνοδος 4,17%) και της Ελληνικής Τράπεζας με 11.564,45 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,626 ευρώ –πτώση 2,19%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν ανοδικά, 5 πτωτικά και 4 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 89.

Εξάλλου, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξίων Κύπρου, σε πρόσφατη συνεδρία του επικύρωσε, με βάση το Άρθρο 184 του Νόμου του ΧΑΚ, την απόφαση για συνέχιση αναστολής της διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Hebson Holdings Plc, ως είχε ανακοινωθεί στις 18 Ιουνίου 2020.

Με βάση τα πιο πάνω, η αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας θα έχει ισχύ μέχρι και τις 24 Αυγούστου 2020 (συμπεριλαμβανομένης). Νοείται ότι εάν κατά τη διάρκεια της αναστολής διαπραγμάτευσης η εταιρεία συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για διορισμό Συμβούλου Εισαγωγής και προβεί στην έκδοση και δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2019, τότε η αναστολή διαπραγμάτευσης θα αρθεί.

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αναφέρει σε άλλη ανακοίνωση, τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων των ακόλουθων εταιρειών, οι οποίοι είναι εισηγμένοι στη ΝΕΑ Αγορά για επιπλέον δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2020:

- Cyprus Limni Resorts & Golfcourses Plc
- Pandora Consultancy Services Plc
- T&M Phaedra Public Company Ltd
- Blueband Financing Ltd
- E.I. Signature Investments Ltd
- GBI Finance Group Ltd
- P.C. Splash Water Public Company Ltd

Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 185 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι που επιβάλλουν τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των εν’ λόγω εισηγμένων εταιρειών.

Συγκεκριμένα, οι εν’ λόγω εταιρείες δεν έχουν συμμορφωθεί με την υποχρέωση για υποβολή και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης τους για το έτος που έληξε στις 31/12/2018 καθώς και της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεση για την περίοδο 30/6/2019. Επισημαίνεται ότι από τις πιο πάνω εταιρείες, η T&M Phaedra Public Company Ltd και P.C. Splash Water Public Company Ltd δεν διατηρούν υπηρεσίες Συμβούλου Εισαγωγής.

Νοείται ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων των εν λόγω εταιρειών θα αρθεί, όταν και εφόσον συμμορφωθούν με τις εκκρεμείς συνεχείς τους υποχρεώσεις.

Επίσης, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης του Εκδότη, ανακοινώνει τη διαγραφή των Ομολόγων 2020 της εταιρείας Blueprint Industrial Engineering Plc (BIE/ ΜΠΛΟΥ) λόγω της λήξης τους στις 30 Ιουνίου 2020.

Η διαγραφή των πιο πάνω Ομολόγων από το Χρηματιστήριο θα γίνει την 1η Ιουλίου 2020. Μέχρι τη διαγραφή τους, θα παραμείνουν υπό αναστολή.

Σε άλλη ανακοίνωση, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αναφέρει ότι έχει αποδεχθεί προς εισαγωγή σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του Νόμου του ΧΑΚ, στην Αγορά Ομολόγων των Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών (Ν.Ε.Α.) του ΧΑΚ, επιπρόσθετα Ομόλογα της πιο κάτω εταιρείας τα οποία προέκυψαν από επιπρόσθετη έκδοση της. Τα νέα Ομόλογα φέρουν τους ίδιους όρους με τα ήδη υφιστάμενα εισηγμένα ομόλογα της εταιρείας αυτής.

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ