ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 
 
Επιχειρήσεις

Αποτελέσματα της πρότασης εξαγοράς με μετρητά της Titan Global Finance Plc

Newsroom K

Υφιστάμενες Ομολογίες συνολικού ποσού ύψους €109.342.000 διατέθηκαν εγκύρως και δεν αποσύρθηκαν εγκύρως σύμφωνα με την Πρόταση Εξαγοράς

Η Titan Global Finance Plc (ο “Προσφέρων”), θυγατρική της Titan Cement International S.A. (η "Εταιρία"), ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της πρότασης, η οποία ανακοινώθηκε στις 29 Ιουνίου 2020, προς τους κατόχους των ανεξόφλητων εγγυημένων ομολογιών της με επιτόκιο 3,5% και λήξη το 2021 (οι “Ομολογίες”), προκειμένου να προσφέρουν τις Ομολογίες τους προς εξαγορά από τον Προσφέροντα έναντι μετρητών (η “Πρόταση Εξαγοράς”).

Η εξαγορά των Υφιστάμενων Ομολογιών από τον Προσφέροντα εξαρτάτο από την εκπλήρωση ενός όρου χρηματοδότησης, ήτοι της επιτυχούς έκδοσης και προσφοράς νέων ομολογιών σε ευρώ, με την ανεπιφύλακτη και ανέκκλητη εγγύηση της Εταιρίας και της ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, για όσο διάστημα η τελευταία παραμένει εγγυήτρια των Ομολογιών σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης. Ο Προσφέρων ανακοινώνει ότι ο συγκεκριμένος όρος χρηματοδότησης που αναφέρεται στο Πληροφοριακό Δελτίο της Πρότασης Εξαγοράς αναμένεται να εκπληρωθεί.

Υφιστάμενες Ομολογίες συνολικού ποσού ύψους €109.342.000 διατέθηκαν εγκύρως και δεν αποσύρθηκαν εγκύρως σύμφωνα με την Πρόταση Εξαγοράς. Ο Προσφέρων αποφάσισε ότι θα αποδεχθεί όλες τις κατά τα ως άνω εγκύρως διατεθείσες Υφιστάμενες Ομολογίες προς εξαγορά.

Μετά την ολοκλήρωση της Πρότασης Εξαγοράς, το υπόλοιπο των Υφιστάμενων Ομολογιών θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €178.458.000.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ