ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 
 
Επιχειρήσεις

KPMG Property Lending Barometer 2020

Δελτίο Τύπου

Τα βιομηχανικά ακίνητα αποτελούν την πιο ελκυστική κατηγορία ακινήτων μετά την πανδημία COVID-19

Μετά το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19, τα βιομηχανικά ακίνητα και κέντρα διανομής (κατηγορία Industrial/Logistics) αποτελούν σήμερα την πιο ελκυστική επιλογή χρηματοδότησης για την πλειοψηφία των τραπεζών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (ΚΑΕ), σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας έκδοσης του KPMG Property Lending Barometer (PLB), μιας ετήσιας έρευνας που επιχειρεί να αποτυπώσει τις προοπτικές δανεισμού των τραπεζών στις αγορές του τομέα των ακινήτων της Ευρώπης. Πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας, οι γραφειακοί χώροι ήταν η πιο ελκυστική κατηγορία του τομέα των ακίνητων για τραπεζική χρηματοδότηση. Σύμφωνα με τ της έρευνας σε ολόκληρη την Ευρώπη, τα τουριστικά καταλύματα είναι αυτή τη στιγμή η λιγότερο ελκυστική κατηγορία περιουσιακών στοιχείων. Αυτό βέβαια δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένων των περιορισμών στη διακίνηση και του κλεισίματος των συνόρων, στοιχεία που έχουν στην ουσία «γονατίσει» τον ευρωπαϊκό τουρισμό.

Το βαρόμετρο αποτελεί μια έρευνα που διεξάγεται μεταξύ τραπεζικών στελεχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δημοσιεύεται σε ετήσια βάση τα τελευταία 10 χρόνια από την KPMG. Φέτος, περίπου 60 ευρωπαϊκές τράπεζες από 11 χώρες συμμετείχαν στην έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το τέλος Μαΐου και αρχές Ιουνίου. Η έκδοση του 2020 περιλαμβάνει μια ειδική ενότητα για τον αντίκτυπο του COVID-19 σε ό,τι αφορά τη δανειοδότηση ακινήτων.

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν μεταξύ άλλων ερωτήσεις σχετικά με το επίπεδο απομείωσης στα δανειακά χαρτοφυλάκια τους, τη σημασία του τομέα των ακινήτων ως μέρος της στρατηγικής τους και τον μέσο όρο μεγέθους των δανείων και προτιμήσεών τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του βαρόμετρου, η πανδημία είναι πιθανό να ασκήσει μεγάλη επιρροή στα χαρτοφυλάκια δανεισμού ακινήτων των τραπεζικών ιδρυμάτων και αυτό επηρεάζει την προθυμία τους να χρηματοδοτήσουν έργα στον τομέα των ακινήτων στο μέλλον. Στο ερώτημα κατά πόσο η πανδημία θα έχει οικονομική επίπτωση στις αγορές ακινήτων, υπήρξε μια σημαντική συναίνεση μεταξύ των ερωτηθέντων σε ολόκληρη την Ευρώπη, ότι οι μακροοικονομικές συνθήκες των αγορών τους θα επηρεάσουν τόσο τις αγορές ακινήτων σε τρέχοντα έργα, όσο και τις αποφάσεις των τραπεζικών ιδρυμάτων ως προς την πιθανή ή όχι χρηματοδότηση νέων έργων στον τομέα των ακινήτων.

Ο Αντρέα Σαρτόρι, Επικεφαλής Ακινήτων, Αναψυχής και Τουρισμού της KPMG Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και συντονιστής της ετήσιας έρευνας, ανέφερε ότι λόγω των επιπτώσεων που επέφερε η πανδημία COVID-19 στην οικονομία, η τριμηνιαία δραστηριότητα των συναλλαγών στην Ευρώπη μειώθηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020 σε επίπεδο που έχει να παρατηρηθεί από το 2014. Ο κ. Σαρτόρι πρόσθεσε επίσης ότι η Γερμανία μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο συνέχισαν να προσελκύουν σχεδόν το ήμισυ του συνολικού ευρωπαϊκού όγκου συναλλαγών τους πρώτους 6 μήνες του έτους. Παρόλα αυτά, υπάρχει ελπίδα για όσους θέλουν να επενδύσουν σε αγορές ακινήτων, σύμφωνα με τον κ. Σαρτόρι, ο οποίος εξηγεί: «Οι εκπρόσωποι των τραπεζών που συμμετείχαν στην έρευνά μας εμφανίζονται θετικοί στο ενδεχόμενο προσφοράς χρηματοδοτήσεων σε έργα ακινήτων που προσφέρουν εισοδηματική δυνατότητα (income-generating), αλλά δεν είναι τόσο πρόθυμοι να προσφέρουν δάνεια σε νέες αναπτυξιακές επενδύσεις ακινήτων που δεν συνδυάζουν τη δημιουργία σταθερών εισοδηματικών ροών».

Ενδείξεις για τα ακίνητα και τη χρηματοδότηση στον τομέα στην Κύπρο

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του βαρόμετρου σε σχέση με την Κύπρο, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι από στρατηγικής άποψης η χρηματοδότηση στον τομέα των ακινήτων εμφανίζεται λιγότερο σημαντική για τις Κυπριακές τράπεζες σε σύγκριση με πέρσι και βρίσκεται σε αντίθεση με την πλειοψηφία των ερωτηθέντων. Οι απαντήσεις των Κυπριακών τράπεζων στην ερώτηση του κατά πόσο άλλοι τομείς της οικονομίας είναι πιο ελκυστικοί για χρηματοδότηση σε σύγκριση με τον τομέα των ακινήτων ανέδειξαν πρώτο τον τομέα της Υγείας, με τον τομέα της Ενέργειας να ακολουθεί στη δεύτερη θέση.

Σε ό,τι αφορά την απόφαση των τραπεζών για τη χρηματοδότηση νέων έργων στο τομέα των ακινήτων, παρουσιάζονται λιγότερο πρόθυμες ως προς τη χρηματοδότηση νέων κατασκευαστικών έργων και περισσότερο πρόθυμες για τη χρηματοδότηση έργων που προσφέρουν ροή σταθερών εισοδημάτων. Τα βιομηχανικά ακίνητα και κέντρα διανομής φαίνεται να είναι η πιο ελκυστική κατηγορία του τομέα για παροχή χρηματοδότησης και έπειτα ακολουθούν τα τουριστικά καταλύματα, κατηγορία που ως πρότινος ήταν πρώτη σε προτίμηση σε ό,τι αφορά τις Κυπριακές τράπεζες. Η κατηγορία των οικιστικών ακινήτων ήταν η λιγότερο ελκυστική κατηγορία που αναφέρθηκε (πιθανόν γιατί η προοπτική ενός σταθερού εισοδήματος συνήθως δεν διασυνδέεται με τέτοιους είδους αναπτύξεις).

Το βαρόμετρο περιλαμβάνει επίσης λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις προσδοκίες του δείκτη δανείου-αξίας (LTV - Loan to Value), της αναλογίας κάλυψης εξυπηρέτησης δανεισμού (DSCR - Debt Service Coverage ratio), και άλλων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας στην Κύπρο ο μέσος όρος του δείκτη LTV κυμαίνεται από 61% - 66% ανάλογα με την κατηγορία (σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 54% - 68%), ο μέσος όρος του δείκτη DSCR (νέων έργων που προσφέρουν εισοδήματα) κυμαίνεται από 1,38 – 1,86, (σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 1,26 – 1,60), και ο μέσος όρος του δείκτη για την περίοδο αποπληρωμής από τις Κυπριακές τράπεζες ανέρχεται σε 9,26 έτη (σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 25,15 ετών).

Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στον τομέα των ακινήτων και στον δανεισμό το 2020, ο Χριστόφορος Αναγιωτός, Διοικητικός Σύμβουλος και Επικεφαλής Deal Advisory της KPMG Κύπρου, δήλωσε: «Οι συνθήκες πριν από την πανδημία ήταν ευνοϊκές για χρηματοδότηση στον τομέα των ακινήτων, με χαμηλά επιτόκια και υψηλή ρευστότητα από τις τράπεζες. Μετά το ξέσπασμα της πανδημίας ο τομέας έχει διατηρήσει την ελκυστικότητά του, αν και με μια πιο προσεκτική προσέγγιση από τις τράπεζες».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αγορά και το μέλλον του δανεισμού ακινήτων, μπορείτε να διαβάσετε την έρευνα KPMG Property Lending Barometer 2020 και να επικοινωνήσετε με την ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων στον τομέα των ακινήτων της KPMG Κύπρου.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ