ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 
 
Οικονομία

Χορηγίες 30 εκατ. για ενεργειακή αναβάθμιση οικιών

Του Απόστολου Τομαρά

Του Απόστολου Τομαρά

tomarasa@kathimerini.com.cy

Προκηρύσσεται στις 9 Μαρτίου - Το ποσοστό χορηγίας ανέρχεται στο 60% επί του προϋπολογισμού

Με απώτερο στόχο τη μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030 και την αύξηση του ποσοστού κατανάλωσης ενέργειας από ΑΠΕ με εξοικονόμηση ενέργειας, προκηρύσσεται στις 9 Μαρτίου το σχέδιο χορηγίας για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών. Το σχέδιο, που έχει εξαγγελθεί από το Υπουργείο Ενέργειας, είναι ύψους 30 εκατ. ευρώ και αποσκοπεί στην μετατροπή των παλαιότερων ενεργοβόρων οικοδομών, σε κτήρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης, μια προσπάθεια που θα συμβάλει σε ένα πιο καθαρό περιβάλλον. Λαμβάνοντας υπόψη πως στην Κύπρο το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας είναι τεράστιο, καθώς το 91% των κτηρίων ανεγέρθηκαν πριν από την καθιέρωση απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης, η προσπάθεια του Υπουργείου Ενέργειας είναι η έμπρακτη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η επανεκκίνηση της οικονομίας και η σταδιακή μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη. Με βάση εκτιμήσεις, οι κατοικίες στην Κύπρο ευθύνονται για το 18% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας, ενώ ένα άλλο 12% οφείλεται στο εμπόριο, τα ξενοδοχεία και τις υπηρεσίες, κυρίως κτήρια-γραφεία. Μέσω των σχεδίων ενεργειακής αναβάθμισης, η εξοικονόμηση έχει υπολογισθεί στο 60% με 70%, κάτι που θα μειώσει σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό και θα αυξήσει την ποιότητα ζωής εντός των οικιών.

Δικαιούχοι

Το Σχέδιο «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες», όπως ονομάζεται, αφορά αποκλειστικά τη συνολική ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κατοικιών, με εφαρμογή συνδυασμού μέτρων και όχι μεμονωμένες επενδύσεις. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες υφιστάμενων κατοικιών. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά πρόσωπα που ζουν μόνιμα στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για τις περιπτώσεις ενεργειακής αναβάθμισης πολυκατοικιών, απαιτείται η υποβολή ενιαίας αίτησης από τη Διαχειριστική Επιτροπή της πολυκατοικίας, η οποία θα ενεργεί εκ μέρους όλων των ιδιοκτητών, οι οποίοι θα πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα. Το σχέδιο καλύπτει αποκλειστικά επενδύσεις που αφορούν την αγορά και την εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού-υλικών και το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του συγκεκριμένου σχεδίου κατά την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, ανέρχεται στα €30 εκατομμύρια ευρώ. Το σχέδιο μπορεί να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Κυπριακή Δημοκρατία στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής στην Κύπρο. Ανάλογο σχέδιο που θα καλύπτει τις οικίες στις περιοχές των Βάσεων προγραμματίζεται να προκηρυχθεί εντός Μαρτίου.

Επιλέξιμες δράσεις

Το σχέδιο «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» καλύπτει συμβουλευτικές υπηρεσίες, εξωτερική θερμομόνωση της οικίας, αντικατάσταση κουφωμάτων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης καθώς επίσης και την εγκατάσταση ή και αντικατάσταση τεχνικών συστημάτων. Οι επιλέξιμες δαπάνες του σχεδίου διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

-Θερμομόνωση οριζόντιων δομικών στοιχείων (οροφή της πυλωτής, δάπεδα σε πρόβολο, δώματα, στέγες).

-Θερμομόνωση τοίχων και στοιχείων της φέρουσας κατασκευής (κολόνες, δοκοί, τοιχία). -Αντικατάσταση κουφωμάτων.
-Εγκατάσταση εξωτερικής σκίασης κουφωμάτων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

-Ηλιακά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού.

-Αυτόνομα κλιματιστικά.

-Αντλίες θερμότητας κεντρικών συστημάτων.

-Φωτοβολταϊκά Net-Billing.

-Μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας Φ/Β.

-Λέβητες ψηλής απόδοσης.

-Έξυπνα συστήματα και αυτοματισμοί διαχείρισης ενέργειας.

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

-Υπηρεσίες έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Αναβάθμισης (ΠΕΑ).

-Συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ετοιμασίας / υποβολής αίτησης.

-Άλλες μελέτες.

Προϋποθέσεις

Όπως προβλέπεται από το σχέδιο, δύναται να εγκριθεί μία μόνο αίτηση για κάθε κατοικία. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό αιτήσεων που μπορούν να υποβληθούν από κάθε φυσικό πρόσωπο, νοουμένου ότι αυτές θα αφορούν διαφορετικές κατοικίες. Οι κατοικίες για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση, θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

-Να έχουν λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από την ΑΗΚ με οικιακή διατίμηση και ο λογαριασμός αυτός να ανήκει σε φυσικό πρόσωπο.

-Η αίτηση για πολεοδομική άδεια να έχει κατατεθεί πριν την 21η Δεκεμβρίου 2007.

-Να βρίσκονται σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές των Βρετανικών Βάσεων δεν καλύπτονται από το Σχέδιο αυτό. -H κατηγορία ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας να είναι Γ ή χαμηλότερη.

-Να μην έχει τύχει επιχορήγησης στα πλαίσια οποιασδήποτε πρόσκλησης του Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» της ΠΠ 2014-2020 ή από το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.

Μετά τις οικίες παίρνουν σειρά οι επιχειρήσεις

Σε ορίζοντα εφταετίας, για την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, το Υπουργείο Ενέργειας προγραμματίζει να διαθέσει 70 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 7 με 8 εκατ. ευρώ ετησίως, θα δίνονται ως κίνητρα, μέσω του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ & ΕΞΕ, για ενεργειακές αναβαθμίσεις και για εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Το 2022 θα γίνει η προκήρυξη του αντίστοιχου σχεδίου που θα αφορά επιχειρήσεις.

Όπως τονίζεται από το Υπουργείο Ενέργειας, ο τρόπος υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων θα είναι ηλεκτρονικός και απλοποιημένος τόσο σε σχέση με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά όσο και στον τρόπο υπολογισμού της χορηγίας. Το ποσοστό χορηγίας ανέρχεται στο 60% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, ενώ στους ευάλωτους καταναλωτές το ποσοστό αυξάνεται στο 80%. Το σχέδιο «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες», όπως ρητά ξεκαθαρίζεται από το Υπουργείο Ενέργειας δεν καλύπτει μεμονωμένες επενδύσεις ΑΠΕ-ΕΞΕ με τους ενδιαφερόμενους να προτρέπονται να απευθυνθούν στα Σχέδια Χορηγιών του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ. Η προκήρυξη σχεδίου μεμονωμένων επενδύσεων αναμένεται να γίνει σύντομα και θα καλύπτει:

-Θερμομόνωση οροφής.

-Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.

-Αντικατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα/πλαισίων. Σύντομα αναμένεται και η προκήρυξη του σχεδίου για μεμονωμένες επενδύσεις.

Έντυπη Έκδοση 

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ Συνδεθείτε

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ