ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 
Τελευταία Ενημέρωση: 17:40
35°
ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΑΝΟΜΗ
Kλασικά και αγαπημένα Jazz, blues, swing, easy listening τραγούδια επιλεγμένα από την «Κ».
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Οικονομία

Έμμεση και όχι άμεση η διασύνδεση των Πολιτογραφήσεων με το ξέπλυμα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Έλεγχος στη διεκπαιρέωση και εξέταση των αιτήσων μόνο μέσω των παρόχων που προσφέρουν στους επενδυτές υπηρεσίες

Έμμεση και όχι άμεση είναι η διασύνδεση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος με το νόμο για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, γνωστό και ως Anti Money Laundering (AML), παρά το ότι το Πρόγραμμα όντως ισχυροποιήθηκε μετά τις αλλαγές.

Αν και ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής σε δηλώσεις του την προηγούμενη Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020 δήλωσε ότι μία σημαντική πρόνοια των κανονισμών που πέρασαν από το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να χαρακτηριστεί η διασύνδεση των κανονισμών και κατ΄επέκταση του ιδίου του προγράμματος με τον νόμο για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, πληροφορίες της «Κ» θέλουν να επιτυγχάνεται έμμεσα και όχι άμεσα.

Δηλαδή, δεν θα είναι συνδεδεμένο άμεσα με την οδηγία του AML (νόμος για το ξέπλυμα), αλλά θα γίνεται έμμεσος έλεγχος στη διεκπαιρέωση και εξέταση των αιτήσων μέσω των παρόχων που προσφέρουν στους ξένους επενδυτές υπηρεσίες για να εξασφαλίσουν κυπριακή υπηκοότητα. Μέσω των αδειοδοτημένων φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν την εξουσιοδότηση να έρχονται σε επαφή με ενδιαφερόμενους επενδυτές ώστε να υποβάλλουν εκ μέρους τους αιτήσεις για εξασφάλιση κυπριακού διαβατηρίου, τηρώντας τις νόμιμες διαδικασίες. Ήταν η δεύτερη καλύτερη επιλογή για να μπει η δικλείδα του AML.

On-going Monitoring

Παρά το ότι η διασύνδεση του νόμου με το AML έγινε με τη δεύτερη καλύτερη δυνατή περίπτωση, πλέον δεν θα πρέπει να περιμένει να καταδικαστεί πρώτα ένας επενδυτής πριν να αφαιρείται η πολιτογράφηση του και ειδικές επιτροπές θα προχωρούν στη διαδικασία αποστέρησης της ιδιότητας του πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση (on-going monitoring) των επενδυτών σε σχέση με την καταλληλόλητα και τη φήμη τους μετά την παραχώρηση της πολιτογράφησης, για ένα χρονικό διάστημα 10 ετών, ούτως ώστε να υπάρχει επαρκής έλεγχος ότι οι επενδυτές που έχουν λάβει πολιτογράφηση συνεχίζουν να συμμορφώνονται με τα κριτήρια και επιπρόσθετες προϋποθέσεις που υπάρχουν.

Είναι σημαντικό επίσης να τονιστεί ότι από τους νέους κανονισμούς έχει αφαιρεθεί η πρόνοια που υπήρχε σε αυτούς που είχε εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του της 25ης Ιουλίου 2019, η οποία προέβλεπε ότι δεν θα επιτρέπεται η παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας, μέσω του Προγράμματος σε πρόσωπα στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τρίτες χώρες (π.χ. Η.Π.Α, Ουκρανία, Ρωσία). Στους νέους κανονισμούς παραμένει μόνο η πρόνοια της επιβολής κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ.

Σε παραγωγικές επενδύσεις

Πλέον, υποχρέωση των υποψηφίων επενδυτών είναι να προσφέρουν ταυτόχρονα με την κατάθεση της αίτησης ποσό 75 χιλιάδων που θα προορίζεται και θα δίνεται στον ΚΟΑΓ για να χρησιμοποιηθεί από την Κυπριακή Κυβέρνηση για τα θέματα στεγαστικής πολιτικής και πρόσθετο ίσο ποσό που θα κατατίθεται στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας για την ανάπτυξη των καινοτόμων επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων. Απώτερος σκοπός οι επενδύσεις που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία, τους περιβαλλοντικούς στόχους της Δημοκρατίας προς την ΕΕ, έργα υποδομής και άλλους τομείς που θα βοηθήσουν την οικονομία της Κύπρου να διαφοροποιηθεί και να γίνει πιο βιώσιμη και πράσινη και όχι μόνο να γίνονται επενδύσεις σε ακίνητα.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ