ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 
Τελευταία Ενημέρωση: 12:52
30°
Kλασικά και αγαπημένα Jazz, blues, swing, easy listening τραγούδια επιλεγμένα από την «Κ».
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Οικονομία

Μόλις στις 621 οι αιτήσεις για το ΕΣΤΙΑ

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Ο μέχρι σήμερα αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί δεν είναι ο αναμενόμενος αναφέρει ο κ. Κρονίδης

Η περίοδος συμμετοχής στο Σχέδιο ΕΣΤΙΑ, με το οποίο το κράτος θα καταβάλλει το 1/3 της μηνιαίας δόσης του κάθε επιλέξιμου δανειολήπτη ώστε να αρχίσει να εξυπηρετείται το δάνειό του, λήγει στο τέλος του χρόνου. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να δοθεί μικρή παράταση σε αυτούς τους δανειολήπτες οι οποίοι ναι μεν αιτήθηκαν συμμετοχής, αλλά υπολείπονται κάποιων λίγων εγγράφων.
Μέχρι την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου είχαν υποβληθεί 621 αιτήσεις πλήρως συμπληρωμένες και με όλα τα δικαιολογητικά, ενώ άλλες 967 αιτήσεις έχουν μεν παραληφθεί από τις τράπεζες αλλά υπολείπονται κάποιων εγγράφων ούτως ώστε να υποβληθούν ολοκληρωμένες. Στη συνέντευξή του ο Διευθυντής του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου Μιχάλης Κρονίδης τονίζει πως για να μπορέσει να γίνει ορθή ανάλυση της επιτυχίας ή όχι του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ θα πρέπει να αναμένουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων.

Ο διευθυντής του Συνδέσμου υπογραμμίζει επίσης πως υπάρχει και ένας αριθμός δυνητικά επιλέξιμων δανειοληπτών που δεν επέδειξε ενδιαφέρον, είτε διότι δεν επιθυμεί να προβεί σε κάποια διευθέτηση των υποχρεώσεών του είτε γιατί θέλει να αποκρύψει και να μην δηλώσει τα πραγματικά εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει.

- Διαφαίνεται πως το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ πάει να αποτύχει βάσει των αρχικών υπολογισμών για την συμμετοχή των πολιτών. Έχουμε εικόνα της συμμετοχής βάσει αριθμών που έχετε στη διάθεσή σας;

- Μέχρι την περασμένη Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2019, είχαν υποβληθεί 621 αιτήσεις πλήρως συμπληρωμένες και με όλα τα παραστατικά/δικαιολογητικά, ενώ άλλες 967 αιτήσεις έχουν μεν παραληφθεί από τις τράπεζες αλλά υπολείπονται κάποιων εγγράφων ούτως ώστε να υποβληθούν ολοκληρωμένες. Σίγουρα ο μέχρι σήμερα αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί δεν είναι ο αναμενόμενος, αλλά ευελπιστούμε ότι τις επόμενες δυο εβδομάδες και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 που είναι και η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων θα αυξηθεί αυτός ο αριθμός.

- Γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον για ένταξη στο Σχέδιο ΕΣΤΙΑ κατά τη γνώμη σας;

Κατ΄ αρχάς, να αναφέρουμε ότι το Σχέδιο Εστία είναι κυβερνητικό σχέδιο από το οποίο επωφελούνται δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Δια μέσου του Σχεδίου Εστία ο δανειολήπτης θα μπορέσει μακροπρόθεσμα να αποπληρώσει το δάνειό του, να διατηρήσει την κύρια κατοικία του και να αναστείλει τις όποιες εν εξελίξει νομικές διαδικασίες εναντίον του.

Για να μπορέσει να γίνει ορθή ανάλυση της επιτυχίας ή όχι του Σχεδίου θα πρέπει να αναμένουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων. Οι τράπεζες έχουν έρθει σε επαφή και έχουν επικοινωνήσει με όλους τους δυνητικά επιλέξιμους δανειολήπτες που εμπίπτουν στο Σχέδιο Εστία. Από την προκαταρκτική πληροφόρηση που λαμβάνουμε από τα μέλη μας διαφαίνεται ότι ένας αριθμός θεωρεί ή αναμένει ότι θα ακολουθήσει κάποιο άλλο σχέδιο με ίσως ευνοϊκότερους όρους, κάτι το οποίο έχει αποκλειστεί από τις αρμόδιες αρχές. Ένας άλλος αριθμός ενώ αρχικά επέδειξε ενδιαφέρον και ανταποκρίθηκε θετικά κατά τις πρώτες επαφές με τις τράπεζες, ακολούθως είτε λόγω παραπληροφόρησης είτε λόγω αρνητικών δημόσιων τοποθετήσεων έπαψε πλέον να επιδεικνύει ενδιαφέρον. Τέλος, υπάρχει και ένας άλλος αριθμός δυνητικά επιλέξιμων δανειοληπτών που εξ υπαρχής δεν επέδειξε ενδιαφέρον, είτε διότι δεν επιθυμεί να προβεί σε κάποια διευθέτηση των υποχρεώσεών του είτε γιατί θέλει να αποκρύψει και να μην δηλώσει τα πραγματικά εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει.

Τα e-auctions

- Μετά και την ολοκλήρωση του πλαισίου για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, εκτιμάτε πως είναι θωρακισμένο το σύστημα για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων;

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές ρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο ούτως ώστε αυτό να καταστεί πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό, ενισχύοντας έτσι τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι τράπεζες για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η επιλογή της διαδικασίας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ακολουθεί τις πρόνοιες του Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Νόμου που ισχύει και για τους φυσικούς πλειστηριασμούς και το μόνο που αλλάζει είναι το τελικό στάδιο της διαδικασίας, για την οποία σήμερα υπάρχει η αξιοποίηση της τεχνολογίας και μπορεί να πραγματοποιείται και ηλεκτρονικά. Αυτό που αναμένεται όμως να επιφέρει είναι να καταστήσει τη διαδικασία ανάκτησης χρεών από τις τράπεζες πιο αποτελεσματική.

Συνεπώς, θεωρούμε ότι η δυνατότητα της επιλογής διενέργειας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών είναι ένα βήμα προς την ορθή κατεύθυνση. Επιπλέον, η διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών αναμένεται να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης προς εκείνους τους δανειολήπτες που δεν είναι συνεργάσιμοι και ενώ έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους επιλέγουν να μην αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.

Τα οφέλη

- Ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε σε δικαιούχους του Σχεδίου Εστία μερικές εβδομάδες πριν την εκπνοή και της παράτασης που έχει δοθεί για υποβολή αιτήσεων;

- Σε δυο εβδομάδες εκπνέει η διορία που έχει δοθεί για την υποβολή αίτησης για ένταξη στο Σχέδιο Εστία. Ο κάθε δικαιούχος θα πρέπει να αντιληφθεί τα οφέλη του Σχεδίου Εστία, τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένειά του. Συνεπώς, και με δεδομένο το γεγονός ότι μεσολαβούν κάποιες αργίες λόγω των εορτών, δεν απομένει πολύς χρόνος για αυτούς που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, δεν μπορούν να αποπληρώσουν το δάνειό τους και ενδιαφέρονται να διατηρήσουν την κύρια κατοικία τους, να υποβάλουν αίτηση για να ενταχθούν στο Σχέδιο. Επιπλέον, θα ήθελα να ενθαρρύνω και εκείνους τους δανειολήπτες που μέχρι σήμερα δεν επέδειξαν ενδιαφέρον διότι πιθανόν να θεωρούν ότι δεν θα κριθούν βιώσιμοι, να υποβάλουν αίτηση. Όλες οι αιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των οποίων οι αιτητές δεν είναι βιώσιμοι και δεν έχουν ικανότητα αποπληρωμής, θα προωθηθούν στα αρμόδια υπουργεία ώστε να διαμορφώσουν ξεκάθαρη εικόνα για τον αριθμό και τον συνολικό όγκο των δανείων αυτών των περιπτώσεων δανειοληπτών. Οι τράπεζες είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου επιλέξιμου δανειολήπτη για να επεξηγήσουν το Σχέδιο, να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις ή απορίες και να βοηθήσουν να συμπληρωθεί και να υποβληθεί εμπρόθεσμα η σχετική αίτηση. Όσοι δανειολήπτες είναι μεν δικαιούχοι αλλά επιλέγουν να αγνοούν ή να μην επιδεικνύουν ενδιαφέρον να ενταχθούν στο Σχέδιο Εστία, θα πρέπει να κατανοήσουν τη σημαντικότητα και τα οφέλη που αυτό προσφέρει και να αναλάβουν τις ευθύνες τους έναντι των υποχρεώσεών τους.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ Συνδεθείτε

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ