ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι τιμές των καυσίμων τον Σεπτέμβριο

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Αναλυτικά στοιχεία από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών

Από μια σχετική σταθερότητα στις λιανικές τιμές πώλησης σ’ όλα τα είδη καυσίμων χαρακτηρίζεται ο μήνας Σεπτέμβριος από το Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2020, παρατηρήθηκαν μικρές αυξομειώσεις οι οποίες οδήγησαν σε μια αύξηση στη βενζίνη 95 κατά 0,2 σεντ το λίτρο, στο πετρέλαιο κίνησης κατά 0,4 σεντ και στο πετρέλαιο θέρμανσης αύξηση κατά 0,4 σεντ.

 Κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2020, η μέση λιανική τιμή της βενζίνης 95 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους φόρους ήταν 1,206 σεντ το λίτρο και στην Κύπρο 1,080 σεντ. Το πετρέλαιο κίνησης στην Ε.Ε. ήταν 1,107 σεντ το λίτρο και στην Κύπρο 1,101 σεντ. Το πετρέλαιο θέρμανσης στην Ε.Ε. ήταν 0,545 σεντ και στην Κύπρο 0,633 σεντ. Στο σημείο αυτό ο Σύνδεσμος Καταναλωτών σημειώνει παρατηρείται ότι οι λιανικές τιμές πώλησης με τους φόρους για τη βενζίνη 95 και το πετρέλαιο κίνησης είναι στην Κύπρο χαμηλότερες από το μέσο όρο λιανικών τιμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό, σε συνδυασμό με τη μέση τιμή χωρίς τους φόρους, παραπέμπει στο συμπέρασμα ότι η φορολογία στην Κύπρο της βενζίνης 95 και του πετρελαίου κίνησης είναι χαμηλότερη από τη μέση φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η μέση όμως τιμή της Κύπρου για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι κατά το Σεπτέμβριο αισθητά ψηλότερη της μέσης τιμής του πετρελαίου θέρμανσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όμως δεν φαίνεται να οφείλεται στη φορολογία στην Κύπρο, αλλά στις τιμές και τη συχνότητα εισαγωγής του πετρελαίου θέρμανσης στην Κύπρο ίσως και σε άλλους λόγους που ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών δεν μπορεί να εντοπίσει.

Κατά το ίδιο μήνα, η μέση τιμή της βενζίνης 95 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς τους φόρους ήταν 0,448 σεντ το λίτρο και στην Κύπρο 0,467 σεντ. Το πετρέλαιο κίνησης χωρίς τους φόρους στην Ε.Ε. ήταν 0,439 σεντ το λίτρο και στην Κύπρο 0,515 σεντ. Το πετρέλαιο θέρμανσης στην Ε.Ε. ήταν 0,340 σεντ και στην Κύπρο 0,446 σεντ. Στο σημείο αυτό παρατηρούμε ότι κατά το Σεπτέμβριο 2020, κατά μέσο όρο εισήγαμε βενζίνη 95 κατά 1,9 σεντ το λίτρο περισσότερα από τη μέση τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο πετρέλαιο κίνησης εισήγαμε κατά 7,6 σεντ το λίτρο περισσότερα από τη μέση τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το πετρέλαιο θέρμανσης εισήγαμε κατά 10,6 σεντ το λίτρο περισσότερα από τη μέση τιμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι σημαντικές αποκλίσεις της μέσης τιμής του πετρελαίου κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης χωρίς τους φόρους στην Κύπρο, σε σύγκριση με τις μέσες τιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δύσκολο να εξηγηθούν από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών λόγω απουσίας επιπρόσθετων στοιχείων και πληροφοριών. Ίσως, μέρος της διαφοράς για το πετρέλαιο κίνησης να οφείλεται στην πρόσθεση βιοκαυσίμων. Για το πετρέλαιο θέρμανσης όμως, η διαφορά είναι τόσο μεγάλη, που θα πρέπει, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή η οποία παρακολουθεί τις τιμές εισαγωγής να είναι σε θέση να δώσει κάποια εξήγηση. Τουλάχιστο για σκοπούς διαφάνειας.

Μείωση κατανάλωσης καυσίμων Μαρτίου – Ιουνίου 2020 λόγω περιοριστικών μέτρων

Κατά την περίοδο Μαρτίου – Αυγούστου 2020, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, παρατηρήθηκαν συνολικές μειώσεις στην κατανάλωση για τη βενζίνη 95 24,95% και για το πετρέλαιο κίνησης αύξηση 13,31%. Μια σύγκριση της κατανάλωσης Ιουλίου 2019 σε σύγκριση με την κατανάλωση του Ιουλίου 2020, δείχνει μια μείωση στην κατανάλωση βενζίνης 95 κατά 1,96% και μια αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης κατά 1,77%. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα πιο πάνω ποσοστά πρέπει να προστεθεί και το ποσοστό των αγορών από τα κατεχόμενα. Για το 2019, το ποσοστό των αγορών από τα κατεχόμενα εκτιμάτο για την βενζίνη 95 στο 18,51% και για το πετρέλαιο κίνησης στο 17,13%. Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, Μάρτιος- Αύγουστος 2020, οι αγορές από τα κατεχόμενα ήταν σχεδόν μηδενικές.

Η αξιολόγηση, επεξεργασία των στοιχείων και οι παρατηρήσεις έγιναν από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ