ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 
Τελευταία Ενημέρωση: 00:06
26°
Kλασικά και αγαπημένα Jazz, blues, swing, easy listening τραγούδια επιλεγμένα από την «Κ».
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Οικονομία

ΚΤΚ: Περαιτέρω αύξηση ζήτησης δανείων το α΄τρίμηνο 2020

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Η ζήτηση δανείων από νοικοκυριά, σύμφωνα με την έρευνα της ΚΤΚ, διατηρήθηκε το α΄ τρίμηνο στα ίδια επίπεδα του προηγούμενου τριμήνου

Περαιτέρω αύξηση κατέγραψε η καθαρή ζήτηση δανείων στην Κύπρο το πρώτο τρίμηνο του 2020, εξέλιξη, η οποία αντανακλάται, σύμφωνα με έρευνα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), στο θετικό ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, παρά τις δυσμενείς εξελίξεις που καταγράφηκαν τον Μάρτιο σε σχέση με την πανδημία του κορωνοϊού.

Ωστόσο, η ζήτηση δανείων από νοικοκυριά, σύμφωνα με την έρευνα, διατηρήθηκε το α΄ τρίμηνο στα ίδια επίπεδα του προηγούμενου τριμήνου, δηλαδή αμετάβλητη, τόσο στα στεγαστικά όσο και στα καταναλωτικά και λοιπά δάνεια.

Η έρευνα Απριλίου 2020 της ΚΤΚ καλύπτει το πρώτο τρίμηνο του έτους, και περιλαμβάνει μόνο την αρχή των περιοριστικών μέτρων και των ενεργειών της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας προς αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας.

Όσον αφορά τις προσδοκίες των συμμετεχουσών τραπεζών τόσο στην Κύπρο όσο και στη ζώνη του ευρώ, η ΚΤΚ σημειώνει ότι αυτές διαμορφώθηκαν κατά την περίοδο όπου τα περιοριστικά μέτρα βρίσκονταν σε πλήρη ισχύ και υπήρχε μεγάλη αβεβαιότητα ως προς την περίοδο σταδιακής απόσυρσής τους.

Συγκριτικά, στη ζώνη του ευρώ, σύμφωνα με την έρευνα της ΚΤΚ, καταγράφηκε σημαντική αύξηση στην καθαρή ζήτηση δανείων από επιχειρήσεις, όπως επίσης αύξηση καταγράφηκε και στην καθαρή ζήτηση δανείων από νοικοκυριά, για στεγαστικούς σκοπούς. Αντίθετα, η ζήτηση δανείων από νοικοκυριά για καταναλωτικά και λοιπά δάνεια κατέγραψε μείωση.

Προσδοκίες τραπεζών

Εξάλλου, αναφορικά με τις προσδοκίες των συμμετεχουσών τραπεζών στην Κύπρο για το δεύτερο τρίμηνο του 2020, η καθαρή ζήτηση δανείων από επιχειρήσεις αναμενόταν να παραμείνει αμετάβλητη.

Από την άλλη, την ίδια περίοδο, η καθαρή ζήτηση δανείων από νοικοκυριά αναμενόταν να μειωθεί για πρώτη φορά από το τέταρτο τρίμηνο του 2014, λόγω κυρίως της αβεβαιότητας σε σχέση με την εξέλιξη της πανδημίας.

Στη ζώνη του ευρώ, η ζήτηση δανείων από επιχειρήσεις αναμενόταν να αυξηθεί περαιτέρω και σε μεγάλο βαθμό, εν μέρει, λόγω αυξημένων αναγκών ως αποτέλεσμα της πανδημίας και μεγάλης αβεβαιότητας, η οποία ωστόσο αντισταθμιζόταν από τις κυβερνητικές εγγυήσεις για χορήγηση δανείων στις πλείστες χώρες της ζώνης του ευρώ.

Όπως και στην Κύπρο, σύμφωνα με την έρευνα της ΚΤΚ, η καθαρή ζήτηση δανείων από νοικοκυριά στη ζώνη του ευρώ αναμενόταν να μειωθεί, για όλες τις κατηγορίες δανείων, προσεγγίζοντας ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Κριτήρια χορήγησης δανείων

Όσον αφορά τους παράγοντες που σχετίζονται με τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς επιχειρήσεις, η έρευνα της ΚΤΚ κατέδειξε ότι αυτοί παρέμειναν αμετάβλητοι στο α΄ τρίμηνο του 2020.

Σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης δανείων ή πιστωτικών ορίων προς επιχειρήσεις, συνολικά αυτοί παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητοι σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Η ΚΤΚ αναφέρει στην έρευνά της ότι, η μείωση του περιθωρίου των τραπεζών για τα συνήθη δάνεια, λόγω κυρίως της άσκησης πιέσεων από τον ανταγωνισμό δεν επηρεάζει ουσιαστικά τους συνολικούς όρους και προϋποθέσεις για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών ορίων προς τις επιχειρήσεις, και κατ’ επέκταση ούτε τη συνολική πορεία του δανεισμού.

Τέλος η ΚΤΚ σημειώνει ότι μεταξύ των τραπεζών που συμμετέχουν παρατηρήθηκε ανομοιογένεια όσον αφορά την κατεύθυνση των προσδοκιών για τα κριτήρια χορήγησης δανείων.

Η αβεβαιότητα ως προς την επίδραση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού και των τελικών προγραμμάτων για στήριξη του κράτους όσον αφορά το δανεισμό του ιδιωτικού τομέα, ενδεχόμενα να επηρέασαν ανομοιόμορφα τις εκτιμήσεις των τραπεζών, προσθέτει.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ