ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 
Τελευταία Ενημέρωση: 00:08
26°
ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΑΝΟΜΗ
Kλασικά και αγαπημένα Jazz, blues, swing, easy listening τραγούδια επιλεγμένα από την «Κ».
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Οικονομία

Στο 1,7% του ΑΕΠ το πλεόνασμα της Κύπρου

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Το δημόσιο χρέος μειώθηκε σε 20,958 δις ευρώ ή 95,5% του ΑΕΠ

Το 2019, το δημόσιο έλλειμμα τόσο της ζώνης του ευρώ (EA19) όσο και της ΕΕ των 27 αυξήθηκε σε σχετικούς όρους σε σύγκριση με το 2018, ενώ το δημόσιο χρέος μειώθηκε και στις δύο ζώνες. Στη ζώνη του ευρώ, ο λόγος του δημόσιου ελλείμματος προς το ΑΕΠ αυξήθηκε από 0,5% το 2018 σε 0,6% το 2019 και στην ΕΕ των 27 από 0,4% σε 0,6%. Στη ζώνη του ευρώ, ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ μειώθηκε από 85,8% στο τέλος του 2018 σε 84,1% στο τέλος του 2019, και στην ΕΕ των 27 από 79,6% σε 77,8%, σύμφωνα με τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιο συγκεκριμένα, το ΑΕΠ της Κύπρου αυξήθηκε στα 21.944 δις ευρώ και το συνολικό δημοσιονομικό πλεόνασμα στα 380 εκατομμύρια ευρώ, ή 1,7% του ΑΕΠ. Το δημόσιο χρέος μειώθηκε σε 20,958 δις ευρώ ή 95,5% του ΑΕΠ.

Το ΑΕΠ της Ελλάδας ήταν 187,456 δις ευρώ το 2019 και το συνολικό πλεόνασμα 2,745 δις ευρώ ή 1,5% του ΑΕΠ. Το συνολικό χρέος ήταν 330,063 δις ευρώ στο 176,6% του ΑΕΠ.

Το 2019, Δανία (+ 3,7%), Λουξεμβούργο (+ 2,2%), Βουλγαρία (+ 2,1%), Κύπρος και Κάτω Χώρες (από + 1,7%), Ελλάδα (+ 1,5%), Γερμανία (+ 1,4%), Αυστρία (+ 0,7%), η Μάλτα, η Σλοβενία ​​και η Σουηδία (όλες από + 0,5%), η Ιρλανδία και η Κροατία (από + 0,4%), η Τσεχία και η Λιθουανία (από + 0,3%) και η Πορτογαλία (+ 0,2%) κατέγραψαν πλεόνασμα. Δύο κράτη μέλη είχαν ελλείμματα ίση ή υψηλότερα του 3% του ΑΕΠ: Γαλλία (-3,0%) και Ρουμανία (-4,3%).

Στο τέλος του 2019, οι χαμηλότεροι λόγοι δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ καταγράφηκαν στην Εσθονία (8,4%), τη Βουλγαρία (20,4%), το Λουξεμβούργο (22,1%), την Τσεχία (30,8%) και τη Δανία (33,2%).

Έντεκα κράτη μέλη είχαν δείκτες δημόσιου χρέους υψηλότερο από το 60% του ΑΕΠ, με τους υψηλότερους στην Ελλάδα (176,6%), την Ιταλία (134,8%), την Πορτογαλία (117,7%), το Βέλγιο (98,6%), τη Γαλλία (98,1%), την Ισπανία και την Κύπρο (και οι δύο 95,5%).

Το 2019, οι κρατικές δαπάνες στη ζώνη του ευρώ ισοδυναμούσαν με 47,1% του ΑΕΠ και τα κρατικά έσοδα στο 46,5%. Τα στοιχεία για την ΕΕ27 ήταν 46,7% και 46,2% αντίστοιχα. Και στις δύο ζώνες ο δείκτης δημοσίων δαπανών αυξήθηκε μεταξύ 2018 και 2019, ενώ ο δείκτης κρατικών εσόδων παρέμεινε σταθερός.

Η Eurostat εκφράζει επιφύλαξη σχετικά με την ποιότητα των δεδομένων που ανέφερε η Δανία για το έτος 2019. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι στατιστικές αρχές της χώρας παρείχαν σημαντικά ελλιπή δεδομένα για το έτος αυτό, γεγονός που επέτρεψε στην Eurostat να διενεργεί πολύ περιορισμένους ελέγχους επαλήθευσης. Επιπλέον, παρατηρήθηκε σημαντική στατιστική απόκλιση για το 2019.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ