ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 
Τελευταία Ενημέρωση: 23:56
24°
ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΑΝΟΜΗ
Kλασικά και αγαπημένα Jazz, blues, swing, easy listening τραγούδια επιλεγμένα από την «Κ».
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Οικονομία

Στα €6,7 δισ τα υπό διαχείριση κεφάλαια των επενδυτικών ταμείων

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Καταγράφεται αύξηση της τάξης του 7% σε σχέση με το 4ο τρίμηνο το 2018

Νέα αύξηση κατέγραψαν το 1ο τρίμηνο του 2019 τα υπό διαχείριση κεφάλαια των Εταιρειών Διαχείρισης και των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων το οποίο ανέρχεται στα €6,7 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με το τριμηνιαίο στατιστικό δελτίο που εκδίδει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ).

Σύμφωνα, με το δελτίο για το 1ο τρίμηνο του 2019, η ΕΚΚ έχει υπό την εποπτεία της συνολικά 187 Εταιρείες Διαχείρισης Συλλογικών Επενδύσεων και Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ) από 174 στο τέλος του 4ου τριμήνου του 2018. Από αυτές, οι 118 έχουν δραστηριότητες.

Από το σύνολο των εταιρειών, οι 83 είναι Εξωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ, οι 64 Εσωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ, και οι 40 Εξωτερικοί Διαχειριστές. Ο συνολικός αριθμός εταιρειών διαχείρισης περιλαμβάνει 27 ΔΟΕΕ, 73 ΔΟΕΕ κάτω των ορίων και 4 Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ.

Το συνολικό Ενεργητικό Υπό Διαχείριση ανερχόταν κατά το 1ο τρίμηνο του 2019 στα €6.7 δις, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 7% σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2018.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου το 98% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση, προερχόταν από τον Τομέα των Συλλογικών Επενδύσεων και μόλις το 2% από ΔΟΕΕ κάτω των ορίων –κλειστού τύπου Επενδυτικές Εταιρείες, οι οποίες είναι εισηγμένες στο ΧΑΚ.

Όσον αφορά την επενδυτική πολιτική των ΟΣΕΚΑ, το 79% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση επενδύεται σε κινητές αξίες, ενώ ακολουθούν με ποσοστό 11% οι επενδύσεις σε καταθέσεις. Όσον αφορά τους OEE και ΟΕΕΠΑΠ, το 49% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση επενδύεται σε μετοχές και το 15% σε ακίνητα.

Σχετικά με την επενδυτική πολιτική των ΔΟΕΕ κάτω των ορίων –κλειστού τύπου επενδυτικές εταιρείες οι οποίες είναι εισηγμένες στο ΧΑΚ, το 49% επενδύεται σε κινητές αξίες και το 27% του ενεργητικού επενδύεται σε Ακίνητα.

Συνολικά υπάρχουν 109 ΟΣΕ με δραστηριότητες, οι οποίοι κατέχουν τα €6.5 δις του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση.

Το 73% του ποσού αυτού, κατέχεται από 97 Κυπριακούς ΟΣΕ (10 ΟΣΕΚΑ, 29 ΟΕΕ και 58 ΟΕΕΠΑΠ). Από το σύνολο των 109 ΟΣΕ με δραστηριότητες, οι 77 επενδύουν στην Κύπρο μερικώς ή ολικώς και €1.8 δις επενδύεται στην Κύπρο (27% του συνολικού Ενεργητικού Υπό Διαχείριση). Το 59% των επενδύσεων στην Κύπρο, γίνεται σε Μετοχές, ενώ οι επενδύσεις σε Ακίνητα αποτελούν το 15%.

Όσον αφορά την κατηγοριοποίηση των επενδυτών που επενδύουν σε ΟΣΕΚΑ, παρατηρείται ότι σχεδόν όλοι (99.4%) είναι ιδιώτες επενδυτές.

Όσον αφορά τους ΟΕΕ και ΟΕΕΠΑΠ, 56% του συνόλου των επενδυτών είναι Επαγγελματίες Επενδυτές, 41% Καλά Ενημερωμένοι Επενδυτές και μόλις 3% Ιδιώτες Επενδυτές.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ Συνδεθείτε

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ