ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 
Τελευταία Ενημέρωση: 08:29
27°
ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΑΝΟΜΗ
Kλασικά και αγαπημένα Jazz, blues, swing, easy listening τραγούδια επιλεγμένα από την «Κ».
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Οικονομία

Συνεχίζεται το Σάββατο η συζήτηση για τις κρατικές εγγυήσεις

Newsroom K

Σκοπός, είναι να ολοκληρωθεί η συζήτηση ώστε το νομοσχέδιο να οδηγηθεί ενώπιον της ολομέλειας την ερχόμενη Τρίτη

Το Σάββατο το απόγευμα συνεχίζει η Επιτροπή Οικονομικών τη συζήτηση για το νομοσχέδιο των δανείων που θα παραχωρούνται μέσω κρατικών εγγυήσεων για ενίσχυση ρευστότητας των επιχειρήσεων ύψους 1.5 δισ. ευρώ.

Σκοπός, είναι να ολοκληρωθεί η συζήτηση ώστε το νομοσχέδιο να οδηγηθεί ενώπιον της ολομέλειας την ερχόμενη Τρίτη, ωστόσο δεν φαίνεται να είναι εύκολη η εξίσωση ώστε να συμπληρωθεί πλειοψηφία για την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Σε μήνυμα που αποστάλθηκε στην Επιτροπή από το γραφείο του Υπουργού Οικονομικών Κωνσταντίνου Πετρίδη, τονίζεται πως, "σε συνέχεια της τελευταίας συζήτησης ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής οικονομικών και προϋπολογισμού, είχε αποφασιστεί όπως διαβιβαστούν στο υπουργείο οικονομικών οι θέσεις των κομμάτων στη βάση του ότι αυτές θα συγκεντρώνουν την απαιτούμενη πλειοψηφία έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ψήφιση του νομοσχεδίου".

Στο email, συνεχίζει ότι, "οι απόψεις/θέσεις των κομμάτων, οι οποίες μας έχουν διαβιβαστεί σήμερα, δεν συνάδουν με την πιο πάνω συνεννόηση για υποβολή συναινετικών προτάσεων που θα διασφαλίζουν την ψήφιση του νομοσχεδίου".

Υπενθυμίζεται πως η Ολομέλεια της Βουλής και οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές μπορούν να γίνονται στο Συνεδριακό Κέντρο.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων συνολικού ύψους μέχρι ενός €1,5 δισ. σε πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία έχουν συσταθεί στη Δημοκρατία και κατέχουν άδεια λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα, περιλαμβανομένων των θυγατρικών ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι κυβερνητικές εγγυήσεις έχουν στόχο την παραχώρηση νέων δανείων με ευνοϊκούς όρους σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους, σύμφωνα με την αναθεωρημένη ανακοίνωση της ευρωπαϊκής επιτροπής για το προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης, με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κατάστασης.

Από το σύνολο του €1,5 δισ., ποσό €300 εκ. θα αφορά την έκδοση νέων δανείων για αυτοτελώς εργαζόμενους και πολύ μικρές επιχειρήσεις, €1,2 δισ. για μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Η κυβερνητική εγγύηση καθορίζεται στο ογδόντα πέντε τοις εκατόν (85%) για τη Δημοκρατία και δεκαπέντε τοις εκατόν (15%) για τα πιστωτικά ιδρύματα για νέα εξασφαλισμένα και μη εξασφαλισμένα δάνεια προς αυτοτελώς εργαζομένους και πολύ μικρές επιχειρήσεις και στο εβδομήντα τοις εκατόν (70%) για τη Δημοκρατία και τριάντα τοις εκατόν (30%) για τα πιστωτικά ιδρύματα για νέα εξασφαλισμένα και μη εξασφαλισμένα δάνεια προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ