ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 
Τελευταία Ενημέρωση: 14:01
33°
Kλασικά και αγαπημένα Jazz, blues, swing, easy listening τραγούδια επιλεγμένα από την «Κ».
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Οικονομία

Tα συμπεράσματα της Συνόδου και το πρόγραμμα της γερμανικής Προεδρίας στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων

Newsroom Κ/ ΚΥΠΕ

Συγκεκριμένα, οι Υπουργοί θα προετοιμαστούν για την ειδική σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-18 Ιουλίου

Η κατάρτιση προσχεδίου συμπερασμάτων για την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής, αλλά και το πρόγραμμα της γερμανικής Προεδρίας βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων (ΣΓΥ - Υπουργοί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων).

Συγκεκριμένα, οι Υπουργοί θα προετοιμαστούν για την ειδική σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-18 Ιουλίου, αφιερωμένη στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και το σχέδιο ανάκαμψης για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19.

Αναμένεται να συζητήσουν τις προτάσεις για το ΠΔΠ και το πακέτο ανάκαμψης το οποίο υπέβαλε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ στις 10 Ιουλίου.

Μετά τις διμερείς συζητήσεις με τους ηγέτες της ΕΕ, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προσδιόρισε έξι «δομικά στοιχεία» για μια πιθανή συμφωνία:

1. Μέγεθος του ΠΔΠ - Ο Πρόεδρος Μισέλ πρότεινε 1.074 δισεκατομμύρια ευρώ για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της ΕΕ και τη διατήρηση της πλήρης ικανότητα του σχεδίου αποκατάστασης. Αυτή η πρόταση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην πρότασή του από τον Φεβρουάριο, η οποία αντικατοπτρίζει δύο χρόνια συζητήσεων μεταξύ των κρατών μελών.

2. Επιστροφές - Εφάπαξ rebates θα διατηρηθούν για τη Δανία, τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία και τη Σουηδία.

3. Μέγεθος του πακέτου ανάκαμψης - Η Koμισιόν θα εξουσιοδοτηθεί να δανείζεται έως 750 δισεκατομμύρια ευρώ σε κεφαλαιαγορές σε εξαιρετική και εφάπαξ βάση για εξαιρετική κατάσταση που σχετίζεται με την πανδημία COVID-19. Αυτά τα κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δάνεια back-to-back και για δαπάνες που διοχετεύονται μέσω των προγραμμάτων ΠΔΠ.

4. Δάνεια και επιχορηγήσεις - Ο Πρόεδρος Μισέλ πρότεινε να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ δανείων, εγγυήσεων και επιχορηγήσεων, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική επιβάρυνση των κρατών μελών με υψηλά επίπεδα χρέους και να αποφευχθεί περισσότερος κατακερματισμός και ανισότητες στην ενιαία αγορά.

5. Κλείδα κατανομής για τη διευκόλυνση ανάκτησης και ανθεκτικότητας (RRF) - Για να διασφαλιστεί ότι τα χρήματα θα διατεθούν στις χώρες και τους τομείς που πλήττονται περισσότερο από την κρίση, ο Πρόεδρος Μισέλ πρότεινε ότι το 70% του RRF θα δεσμευτεί το 2021 και το 2022 σύμφωνα με τα κριτήρια κατανομής που προτείνει η Κομισιόν. Το 30% θα δεσμευόταν το 2023, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση του ΑΕΠ το 2020 και το 2021. Το συνολικό κονδύλιο θα πρέπει να εκταμιευθεί έως το 2026.

6. Διακυβέρνηση και προϋποθέσεις - Με βάση την πρόταση, τα κράτη μέλη θα προετοιμάσουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για 2021-2023 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, ιδίως συστάσεις για κάθε χώρα. Τα σχέδια θα επανεξεταστούν το 2022, λαμβάνοντας υπόψη την τελική κλείδα κατανομής. Η αξιολόγηση αυτών των σχεδίων θα εγκριθεί από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση της Κομισιόν.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρότεινε επίσης να στοχεύσει το 30% της χρηματοδότησης σε έργα που σχετίζονται με το κλίμα. Οι δαπάνες στο πλαίσιο του ΠΔΠ και της ΕΕ επόμενης γενιάς θα πρέπει να συμμορφωθούν με τον στόχο της ΕΕ για την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα το 2030 και τη συμφωνία του Παρισιού.

Επιπλέον, τα κονδύλια θα συνδέονται με τον σεβασμό της διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου. Ο Πρόεδρος Μισέλ πρότεινε να διατηρηθεί η πρότασή του από τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με το οποίο, σε περίπτωση ελλείψεων, όσον αφορά την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ, η Κομισιόν θα προτείνει διορθωτικά μέτρα που θα εγκριθούν από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία. Επιπλέον, πρότεινε η Κομισιόν και το Ελεγκτικό Συνέδριο να αναφέρουν ελλείψεις στο κράτος δικαίου που επηρεάζουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Η χρηματοδότηση για έργα κράτους δικαίου και αξιών θα αυξηθεί επίσης, μέσω πρόσθετης χρηματοδότησης για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Πρόγραμμα Δικαιοσύνη, Δικαιώματα και Αξίες, με ιδιαίτερη έμφαση στην παραπληροφόρηση και στην προώθηση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την πρόταση του Προέδρου, οι αποπληρωμές θα ξεκινήσουν το 2026, δύο χρόνια νωρίτερα από ό, τι σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν.

Όσον αφορά τους νέους ιδίους πόρους θα υπάρξει ένας νέος ίδιος πόρος σχετικά με τα μη ανακυκλωμένα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών από το 2021.

Η Κομισιόν θα κληθεί να υποβάλει το πρώτο εξάμηνο του 2021 προτάσεις σχετικά με έναν μηχανισμό προσαρμογής των τελών άνθρακα και για μια ψηφιακή εισφορά με σκοπό την εισαγωγή τους το αργότερο έως το 2023. Επιπλέον, η Κομισιόν θα κληθεί να επιστρέψει με μια αναθεωρημένη πρόταση σχετικά με το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, καθώς και να συνεχίσει τις εργασίες για την εισαγωγή άλλων νέοι ίδιοι πόροι.

Ο κ. Μισέλ πρότεινε επίσης ένα αποθεματικό Brexit ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα αντισταθμίσει τις απρόβλεπτες συνέπειες στα κράτη μέλη και τους τομείς που πλήττονται περισσότερο, και μια αύξηση της χρηματοδότησης στον τομέα της υγείας (RescEU και Υγεία).

Στην αρχή της συνεδρίασης, η γερμανική Προεδρία θα παρουσιάσει τις προτεραιότητές της για τη διάρκεια της θητείας της, δηλαδή από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο του 2020. Οι κατευθυντήριες αρχές της γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου θα είναι:

- η μόνιμη αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και η οικονομική ανάκαμψη ·
- μια ισχυρότερη και πιο καινοτόμο Ευρώπη ·
- μια δίκαιη Ευρώπη ·
- μια βιώσιμη Ευρώπη ·
- μια Ευρώπη ασφάλειας και κοινών αξιών ·
- μια ισχυρή Ευρώπη στον κόσμο.

Στον τομέα των γενικών υποθέσεων, μία από τις κύριες προτεραιότητες της γερμανικής προεδρίας θα είναι η προσπάθεια για την ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και τα σχετικά τομεακά προγράμματα, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες προκλήσεις σε σχέση με την κρίση COVID-19 καθώς και τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ.

Η Προεδρία θα διαδραματίσει επίσης ενεργό ρόλο για να διασφαλίσει ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου θα έχουν ένα επιτυχές αποτέλεσμα.

Θα ξεκινήσει συζητήσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ προκειμένου να επιτευχθεί γρήγορα συμφωνία σχετικά με τη δομή και την εντολή της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης με αντικείμενο τους μακροπρόθεσμους στόχους της ΕΕ και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πανδημία COVID-19.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας της, η Γερμανία θα εργαστεί επίσης εντατικά για την ενίσχυση των θεμελιωδών αξιών και ιδίως για την προώθηση μιας κοινής, συνεργατικής και εποικοδομητικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση του ζητήματος του κράτους δικαίου. Βάσει της πρώτης ετήσιας έκθεσης για το κράτος δικαίου της Κομισιόν που καλύπτει όλα τα κράτη μέλη, επιθυμεί να διεξαγάγει έναν ολοκληρωμένο πολιτικό διάλογο για το κράτος δικαίου ισότιμα ​​στο Συμβούλιο για την καλύτερη κατανόηση της κατάστασης σε κάθε κράτος μέλος, εντοπίσει κινδύνους σε πρώιμο στάδιο και να είναι σε θέση να προσφέρει αμοιβαία υποστήριξη.

Η Προεδρία έχει δεσμευτεί να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των κοινωνιών στην αντιμετώπιση ψευδών και παραπλανητικών πληροφοριών στο Διαδίκτυο, προκειμένου να εξουδετερώσει την πόλωση των δημόσιων συζητήσεων - επίσης από εξωτερικούς παράγοντες καθώς και από στοχευμένη παραπληροφόρηση. Σκοπεύει να το συζητήσει στο Συμβούλιο σε σχέση με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη δημοκρατία.

Η Προεδρία ζητεί επίσης μια αξιόπιστη προοπτική ένταξης στην ΕΕ για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Θα πλαισιώσει ενεργά τις τρέχουσες ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Σερβία και το Μαυροβούνιο και θα συντάξει τα διαπραγματευτικά πλαίσια για την Αλβανία και τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα μεθοδολογία διεύρυνσης, προκειμένου να προετοιμαστεί για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με αυτές τις χώρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ