ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 
Τελευταία Ενημέρωση: 00:01
22°
Kλασικά και αγαπημένα Jazz, blues, swing, easy listening τραγούδια επιλεγμένα από την «Κ».
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Περιβάλλον

RECYCLING POINT LATOUROS & XENIS BROS LTD: Εργαζόμαστε για το μέλλον των επόμενων γενεών!

Δελτίο Τύπου

Αειφόρος ανάπτυξη - περιβαλλοντική ανάπτυξη - κυκλική οικονομία - πράσινο αύριο

Βάσει των Ευρωπαϊκών κανονισμών και της κυπριακής νομοθεσίας (Ο Περί Αποβλήτων Νόμος, 2011 (Ν.185(Ι)/2011)) είναι αναγκαία η μείωση των αποβλήτων, τα οποία καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής. Για επίτευξη αυτού του στόχου και μετά το κλείσιμο των χωματερών (όπως του Κοτσιάτη), είναι αναγκαία η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και ανάκτηση ενέργειας από τα μη ανακυκλώσιμα απόβλητα. Ένα από τα μεγαλύτερα ρεύματα αποβλήτων στην κυπριακή αγορά, είναι τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) και επιβάλλεται η ορθολογιστική διαχείρισή τους. Λύση σε αυτό το θέμα έρχεται να δώσει η εταιρεία Λατομεία Λατούρος Λτδ με τη θυγατρική εταιρεία Recycling Point - Latouros & Xenis Bros Ltd με τη δημιουργία Μονάδας Ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. στη Λευκωσία, με Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων Α.Ε.Κ.Κ., πράσινων και ογκωδών αποβλήτων.

Στη μονάδα, παραλαμβάνονται απόβλητα και γίνεται επεξεργασία και διαλογή σε περισσότερα από 20 είδη. Μετά τη διαλογή και επεξεργασία με κατάλληλο εξοπλισμό, προκύπτουν προϊόντα προστιθέμενης αξίας, ανακυκλώσιμα υλικά, μη-ανακυκλώσιμα υλικά και το υπόλειμμα. Τα προϊόντα προστιθέμενης αξίας, όπως τα αδρανή υλικά, επιστρέφουν στην αγορά για να χρησιμοποιηθούν ξανά στην οικοδομική βιομηχανία. Τα ανακυκλώσιμα υλικά, όπως πλαστικό, χαρτί, ξύλο κτλ, όταν διαχωριστούν αποστέλλονται σε ειδικές μονάδες ανακύκλωσης για περαιτέρω επεξεργασία. Τα μη-ανακυκλώσιμα υλικά αποστέλλονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες, οι οποίες ανακτούν από αυτά θερμική ενέργεια για τις ανάγκες λειτουργίας τους. Το υπόλειμμα από τη μάζα των αποβλήτων, το οποίο δεν ανακυκλώνεται περαιτέρω και ούτε χρησιμοποιείται για ανάκτηση ενέργειας, καταλήγει στον αδειοδοτημένο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) της μονάδας. Το υπόλειμμα αυτό δεν ξεπερνά το 10% του συνόλου των αποβλήτων που διαχειρίζεται η μονάδα, επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2035.

Αυτή η ιδιωτική προσπάθεια διατηρεί τη φλόγα για ανακύκλωση στη χώρα μας αναμμένη. Τώρα μπορούμε να φανταζόμαστε την κυπριακή ύπαιθρο και το γειτονικό οικόπεδο του καθενός από εμάς απελευθερωμένα από το βάρος των αποβλήτων και ελπίζουμε για ένα πιο πράσινο αύριο.

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ