ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 
 
Οικονομία

Μεγαλεπήβολο σχέδιο 4,4 δισ. ευρώ μέχρι το 2026

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Υποβλήθηκε στην Κομισιόν το Σχέδιο Ανάκαμψης - Οι μεταρρυθμίσεις θα ξεκλειδώσουν τις χρηματοδοτήσεις

Ανακοινώθηκε ένας συνολικός οικονομικός και κοινωνικός μετασχηματισμός της Κύπρου, που όπως είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στην ομιλία του κατά την παρουσίασή του, οδηγεί οικονομία, τεχνολογία, νοοτροπίες και θεσμούς σε μια νέα εποχή.

Το συνολικό ποσό για την υλοποίηση του Προγράμματος για την περίοδο 2021-2026 ανέρχεται στα 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς να υπολογίζονται οι δαπάνες των ετήσιων προϋπολογισμών. Είναι ένας μετασχηματισμός όπου, αναμένεται να αξιοποιηθούν 1,2 δισ. ευρώ που προβλέπει το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 1,8 δισ. ευρώ από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής, μέσω του Προγράμματος ΘΑλΕΙΑ και 1,4 δισ. ευρώ που σύμφωνα με τη μελέτη αντικτύπου θα προκύψουν από ιδιωτικές επενδύσεις ή συμπράξεις του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα.

Το σχέδιο είναι μεγαλεπήβολο, τα χρήματα πάρα πολλά, ωστόσο οι μεταρρυθμίσεις είναι αυτές που θα τα ξεκλειδώσουν. Αλλιώς, η Κύπρος δεν θα καταφέρει να αντλήσει αυτά τα χρήματα, άρα και ούτε να καταφέρει να οδηγηθεί «σε μία νέα εποχή», όπως είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τη Δευτέρα. Το πως θα γίνει κατορθωτό ωστόσο αυτό το φιλόδοξο σχέδιο να πετύχει με μία Βουλή που -στην προηγούμενη συνθεσή της- δεν έγινε κατορθωτή η ψήφιση του Προυπολογισμού του κράτους για το 2021 και ψηφίστηκε έπειτα από αρκετές αλλαγές, παραμένει ερωτηματικό. Γι' αυτό εξάλλου και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης κάλεσε τα πολιτικά κόμματα, την Βουλή που θα προκύψει μετά τις εκλογές της 30ης Μαΐου, αλλά και τους κοινωνικούς εταίρους, να συστρατευτούν και από κοινού να στηρίξουν το σχέδιο «Κύπρος το αύριο».

Τη Δευτέρα υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) Κύπρου, όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης. Όπως τόνισε ο κ. Πετρίδης, το Σχέδιο Ανάκαμψης ανταποκρίνεται στις Ανά Χώρα Συστάσεις της ΕΕ για την Κύπρο, ενώ ταυτόχρονα ευθυγραμμίζεται με το όραμα και τις κατευθύνσεις που προδιαγράφει η Μακροχρόνια Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Κυπριακής Οικονομίας, η οποία εκπονείται για λογαριασμό του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου.

Το Σχέδιο στην Κομισιόν

Σύμφωνα με τον σχετικό Κανονισμό της ΕΕ, τα Σχεδία Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια συνεκτική δέσμη κοστολογημένων μεταρρυθμίσεων και δημόσιων επενδύσεων με ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2026. Οι εν λόγω παρεμβάσεις θα πρέπει να ανταποκρίνονται στην αντιμετώπιση των κύριων προκλήσεων που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντοπίζει στις οικονομίες των κρατών-μελών, όπως αυτές αναδεικνύονται μέσα από τις Εκθέσεις Χώρας και τις Ανά Χώρα Συστάσεις οι οποίες εκδίδονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου Στα πλαίσια του ΣΑΑ αναμένεται να ληφθούν υπόψη οι σχετικές αξιολογήσεις / συστάσεις της Επιτροπής για την Κύπρο που αφορούν σε εκδόσεις του 2019 & 2020 . Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται από τα κράτη-μέλη στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, καθώς επίσης τα ΣΑΑ θα πρέπει να συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της μακροχρόνιας ανάπτυξης των κρατών-μελών, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και στη δημιουργία, γενικότερα, συνθηκών κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

Στην Κύπρο αναλογεί από τον πιο πάνω μηχανισμό χορηγία ύψους €0,968 δις καθώς και δυνατότητα πρόσθετου δανεισμού μέχρι και €1,5 δις, σε σταθερές τιμές του 2018.

Βάσει των υφιστάμενων σχεδιασμών, ο συνολικός προϋπολογισμός του ΣΑΑ Κύπρου ανέρχεται στα €1,233 δις, ποσό το οποίο κατανέμεται ανάμεσα στην προαναφερθείσα χορηγία ύψους €1,006 δις (σε τρέχουσες τιμές) και σε πρόσθετη χρηματοδότηση, από τον μηχανισμό, ύψους περίπου €0,23 δις υπό τη μορφή δανείου, για το οποίο θα υποβληθεί σχετικό αίτημα στην ΕΕ μέσω του ΣΑΑ, ως πιο πάνω.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι, πέραν των δημόσιων πόρων και επενδύσεων, το Σχέδιο αναμένεται να κινητοποιήσει σημαντικά πρόσθετα ιδιωτικά κεφάλαια, ύψους περίπου €1,4 δις, κυρίως μέσα από την υλοποίηση των διαφόρων σχεδίων χορηγιών που θα στηρίξουν τις ιδιωτικές επενδύσεις και δαπάνες στους επιμέρους τομείς προτεραιότητας του ΣΑΑ, με το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και όφελος που αυτό συνεπάγεται, ως προς τους συνολικούς επενδυτικούς πόρους και τον δυνητικό αντίκτυπο του Σχεδίου. Σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και επενδύσεων, ως αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων που θα υλοποιηθούν μέσω του ΣΑΑ οι οποίες στοχεύουν στη δημιουργία ενός φιλικότερου προς την επιχειρηματικότητα και την επενδυτική δραστηριότητα περιβάλλοντος (πχ. επιτάχυνση διαδικασιών αδειοδότησης, απλοποίηση κανονιστικού πλαισίου και διαδικασιών δημοσίου, ψηφιοποίηση, μεταρρύθμιση δικαστικού συστήματος, ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας κοκ).

Ο οικονομικός αντίκτυπος

Η άντληση των πιο πάνω κεφαλαίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ, συνολικού ύψους πέραν του €1,2 δις, και η αποτελεσματική αξιοποίησή τους μέσα από την υλοποίηση των προγραμματιζόμενων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων του ΣΑΑ, κατά την περίοδο 2021-2026, αναμένεται να αποφέρει ιδιαίτερα σημαντικά οφέλη για την κυπριακή οικονομία. Στην εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων του κυπριακού Σχεδίου έχει προβεί το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, παρέχοντας εκτιμήσεις για τον μακροοικονομικό αντίκτυπο του Σχεδίου βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Βάσει των κυριότερων αποτελεσμάτων της οικονομικής αυτής ανάλυσης αντικτύπου, εκτιμάται ότι το ΣΑΑ μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας, οδηγώντας σε:

α) αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕγχΠ) της Κύπρου σωρευτικά κατά περίπου 3,2% βραχυπρόθεσμα (2022-2023) και κατά 7,1% μεσοπρόθεσμα (2022-2026), σε σύγκριση με τη βασική ανάπτυξη της οικονομίας χωρίς το ΣΑΑ.

β) αύξηση της συμβολή της παραγωγικότητας στο ΑΕγχΠ από 9,5% βραχυπρόθεσμα σε 27,7% μεσοπρόθεσμα.

γ) αύξηση της απασχόλησης κατά περισσότερο από 2,5%, ή, αντίστοιχα, κατά περίπου 11.000 νέες θέσεις εργασίας κατά την περίοδο 2021-2026.

Οι θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη αναμένεται να διατηρηθούν σε μεγάλο βαθμό και μακροπρόθεσμα. Τα επίπεδα του ΑΕγχΠ αναμένεται να είναι κατά 16,5% υψηλότερα 20 χρόνια μπροστά (δηλαδή το 2041), σε σύγκριση με ένα σενάριο χωρίς την εφαρμογή του ΣΑΑ, εάν υλοποιηθούν όλες οι μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται στο Σχέδιο.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ Συνδεθείτε

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ